Hotline: 0911.05.6336

Chiều cao cụ thể của tòa nhà?

Ngày 15 Tháng 09, 2020    98 Lượt xem


Hi-mark : 104,6m, Sachi và Asahi : 105,4m

Ngày 15 Tháng 09, 2020


Đối tác