Hotline: 0911.05.6336

Chiều cao thông thuỷ của căn hộ lúc bàn giao nhà là bao nhiêu?

Ngày 15 Tháng 09, 2020    81 Lượt xem


Chiều cao thông thủy (sàn tới trần) : 2,7 - 2,850m.

Ngày 15 Tháng 09, 2020


Đối tác