Hotline: 0911.05.6336

Có mấy lối ra vào hầm Tòa nhà? Gồm những lối nào?

Ngày 15 Tháng 09, 2020    132 Lượt xem


2 lối tòa Hi-mark 1 lối tòa Sachi 1 lối tòa Asahi Cổng chính dự án trên mặt đường Minh Khai, cổng phụ phía đường Kim Ngưu

Ngày 15 Tháng 09, 2020


Đối tác