Hotline: 0911.05.6336

Công ty giám sát thi công? Kinh nghiệm?

Ngày 15 Tháng 09, 2020    125 Lượt xem


Đơn vị giám sát thi công là Công ty cổ phẩn TEXO Tư vấn và Đầu tư (TEXO) là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng. Được thành lập từ tháng 1 năm 2008, đến nay TEXO đã được Bộ Xây dựng công nhận là doanh nghiệp tư vấn hạng I trong các lĩnh vực: Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán, Kiểm định chất lượng công trình, … TEXO đã và đang khẳng định thương hiệu vững chắc trên thị trường xây dựng Việt Nam.

Ngày 15 Tháng 09, 2020


Đối tác