Hotline: 0911.05.6336

Độ rộng của hành lang mỗi block là bao nhiêu?

Ngày 15 Tháng 09, 2020    77 Lượt xem


Độ rộng của hành lang mỗi block là 2m Sảnh chờ thang máy rộng tối thiểu 2,6m 

Ngày 15 Tháng 09, 2020


Đối tác