Hotline: 0911.05.6336

Đường nội bộ trong dự án rộng bao nhiều mét?

Ngày 15 Tháng 09, 2020    148 Lượt xem


Đường nội bộ tại DA phục vụ cho cả việc tiếp cận của xe PCCC có độ rộng 4,5m, 6m, 8m

Ngày 15 Tháng 09, 2020


Đối tác