Hotline: 0911.05.6336

Hành lang căn hộ có điều hòa không? Có cửa thoáng không?

Ngày 15 Tháng 09, 2020    80 Lượt xem


Hành lang căn hộ, sảnh thang máy có điều hòa, thông gió. Hai đầu hành lang có thông thoáng tự nhiên. 

Ngày 15 Tháng 09, 2020


Đối tác