Hotline: 0911.05.6336

Kính của căn hộ hiệu gì? Dày bao nhiều ly? Mấy lớp?

Ngày 15 Tháng 09, 2020    90 Lượt xem


Kính dán an toàn, 2 lớp dày 8,38mm. Riêng các cửa sổ hướng Đông sử dụng kính hộp (2 lớp kính, 1 lớp khí trơ ở giữa) có tác dụng chống nóng vào mùa hè, hạn chế đọng nước vào mùa đông

Ngày 15 Tháng 09, 2020


Đối tác