Hotline: 0911.05.6336

Mỗi tháp có bao nhiêu thang máy và bao nhiêu thang thoát hiểm trên một đơn nguyên?

Ngày 15 Tháng 09, 2020    87 Lượt xem


28 thang máy phục vụ 1099 căn hộ, tương đương 39 căn/thang. Đặc biệt hệ thống thang máy tại Sachi Tower ứng dụng công nghệ thang máy tiên tiến, sử dụng hệ điều khiển điểm đến đảm bảo tối ưu về giao thông và tăng cường an ninh cho cư dân. Tải trọng thang máy chở khách là 1000kG, thang hàng là 1350kG

Ngày 15 Tháng 09, 2020


Đối tác