Hotline: 0911.05.6336

Tầng kĩ thuật là gì? Tầng kỹ thuật của toà nhà có nhiều người làm việc không?

Ngày 15 Tháng 09, 2020    76 Lượt xem


Tầng kỹ thuật được bố trí ở giữa tầng thương mại & căn hộ (tức là giữa tầng 3 & 4) của tòa nhà. Đóng vai trò cách âm giữa tầng trung tâm thương mại và tầng căn hộ, giảm độ ồn. Các hệ thống kỹ thuật tòa nhà cũng được bố trí tại đây dành diện tích tầng 1 sân thượng cho cảnh quan. 

Ngày 15 Tháng 09, 2020


Đối tác