Hotline: 0911.05.6336

Tòa nhà Có bao nhiêu tầng hầm?

Ngày 15 Tháng 09, 2020    86 Lượt xem


Có 3 tầng hầm thông nhau: tổng diện tích tầng hầm 74.430 m2 Có tổng 4 ram dốc để đi xuống hầm. (3 đường dốc cho ô tô, 1 cho xe máy) Theo điều 4.11 QCVN 08 : 2009/BXD thì chỉ cần 2 đường dốc đôi 

Ngày 15 Tháng 09, 2020


Đối tác